Βιβλιοθήκη


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ


Η βιβλιοθήκη του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών άρχισε να λειτουργεί το 1968, στο πρώτο υπόγειο του Ιδρύματος.
Σκοπός της δημιουργίας της ήταν η συγκέντρωση και η διαφύλαξη όλων των θησαυρών της Ορθόδοξης κυρίως Πατερικής σκέψης και στη συνέχεια η εξυπηρέτηση επιστημόνων, φοιτητών, ερευνητών καθώς και η παροχή γενικότερων πληροφοριών βιβλιογραφικού και επιστημονικού χαρακτήρα.
Η συνολική έκταση του χώρου, όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Π.Ι.Π.Μ., ξεπερνά τα 350 τ.μ. Οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 8:30 π.μ. ως τις 2:30 μ.μ. καθημερινά, πλην Σαββάτου και Κυριακής.

Συλλογές – Τμήματα

Η κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης - η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται - ξεπερνά σήμερα τους 50.000 τίτλους και προσφέρει εκτεταμένη κάλυψη σε θεωρητικούς κλάδους γνώσης, με έμφαση στη θεολογική επιστήμη. Στο μεγαλύτερο μέρος τους τα τεκμήρια είναι ελληνόγλωσσα. Συνεπώς, η βιβλιοθήκη είναι σε θέση να ικανοποιήσει εξειδικευμένες ανάγκες και να υποστηρίξει πρωτότυπη ερευνητική δραστηριότητα σε συγκεκριμένα θέματα.

Το πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης ξεπερνά τους 500 τόμους και περιλαμβάνει κυρίως εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, πολύτιμα εργαλεία για έρευνα. Βρίσκεται τοποθετημένο στα ράφια του σπουδαστηρίου μαζί με τα Πατερικά έργα.

Δωρεές

Η συλλογή της βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται από διάφορες δωρεές σπουδαίων ανδρών στον χώρο των γραμμάτων και της θεολογικής επιστήμης. Οι δωρεές αποτελούν σημαντική πηγή εμπλουτισμού, αλλά και ένδειξη της φροντίδας και του ενδιαφέροντος του κοινού για τη βιβλιοθήκη. Οι δωρεές είναι:

- Δωρεά Κωνσταντίνου Μπόνη: Περιλαμβάνει περίπου 15.000 τίτλους ποικίλων θεματικών κατηγοριών.

- Δωρεά Ιωάννη Καλογήρου: Περιλαμβάνει περίπου 1.000 τίτλους και παρέχει πλούσια βιβλιογραφία σε δογματικά θέματα.

- Δωρεά Αδαμαντίου Ανεστίδη: Η συλλογή αριθμεί περίπου 1.000 τίτλους. Υπάρχει αξιόλογη βιβλιογραφία σε γενικά θεολογικά θέματα.

- Δωρεά Βασιλείου Στογιάννου: Η δωρεά αριθμεί κατά προσέγγιση 2.000 τίτλους και προσφέρει πλούσια γνώση σε θέματα Καινής Διαθήκης.

- Δωρεά Μητροπολιτών Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου Κορωναίου και Γέροντος Εφέσου Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδη: Υπάρχουν περίπου 7.000 τίτλοι βιβλίων, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της παλαιότητάς τους.


Παλαιότυπα

Στην κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης ανήκουν και τα παλαιότυπα, που υπερβαίνουν τους 400 τίτλους. Παρουσιάζουν σπουδαία ιστορική αξία εξαιτίας της παλαιότητάς τους. Πολλά από αυτά είναι αρχέτυπα και δε συναντώνται σε άλλες βιβλιοθήκες. Λόγω της ευαισθησίας τους φυλάσσονται σε ξεχωριστό δωμάτιο και η πρόσβαση στο κοινό επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του Ιδρύματος.

Περιοδικά

Στα ράφια του διαδρόμου της βιβλιοθήκης υπάρχουν περίπου 500 τίτλοι ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων περιοδικών, ταξινομημένα σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της βιβλιοθήκης. Δυστυχώς, από τους περισσότερους τίτλους περιοδικών έχει διακοπεί η συνδρομή τους και μόνο 100 περιοδικά εξακολουθούν να στέλνονται στο Ιδρυμα ακολουθώντας τη μέθοδο της ανταλλαγής με άλλες βιβλιοθήκες. Τα περιοδικά αυτά, αφού καταγραφούν ηλεκτρονικά, εκθέτονται σε συγκεκριμένα ράφια για να είναι εύκολη η πρόσβασή τους και στο τέλος του έτους δένονται και τοποθετούνται δίπλα στα αντίστοιχα τεύχη προηγούμενων ετών.


Κατάλογος Περιοδικών: Βιβλιοθήκη.doc


Δανεισμός

Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το υλικό της, κυρίως μέσα στη βιβλιοθήκη, ενώ ο δανεισμός γίνεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η μετακίνηση οποιουδήποτε τεκμηρίου εκτός βιβλιοθήκης καταγράφεται σύμφωνα με τις διαδικασίες δανεισμού, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ξεναγήσεις

Τους χώρους του Ιδρύματος επισκέπτονται συχνά και ξεναγούνται από το επιστημονικό προσωπικό ομάδες επισκεπτών, επιστήμονες Έλληνες και αλλοδαποί, καθώς και φοιτητές και μαθητές.