Εκδόσεις

  • Περί την Κωδικοποίηση των Κανόνων και των Κανονικών Διατάξεων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία
    Περί την Κωδικοποίηση των Κανόνων και των Κανονικών Διατάξεων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία

Οι εκδοτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, κατά τις προδιαγραφές του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου, επικεντρώνονται:

- Στην έκδοση του εξαμηνιαίου επιστημονικού θεολογικού περιοδικού «Κληρονομία», το οποίο άρχισε την έκδοσή του το 1969. Μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 36 τόμοι (1969 -2004). Κάθε τόμος καλύπτει περί τις 400 σελίδες. Υπό έκδοση βρίσκεται ο 37ος τόμος (2005). Ως ευρετήριο των προηγουμένων τόμων εκδόθηκε ο 33ος (2001) τόμος του περιοδικού.

- Στη σειρά επιστημονικών θεολογικών μελετών «Ανάλεκτα Βλατάδων», στα οποία περιλαμβάνονται επιστημονικές πραγματείες θεολογικού, ιστορικού, αρχαιολογικού κ.λ.π. περιεχομένου. Έχουν εκδοθεί ήδη 65 τόμοι.

- Στις σειρές «Θεολογικά δοκίμια», (μελέτες γενικότερου ενδιαφέροντος - εκδόθηκαν μέχρι τώρα 5 τόμοι), «Θεολογικά Μελετήματα» (4 τόμοι), «Φως Πατέρων» (1 τόμος).

- Στις νέες σειρές «Λειτουργικά Βλατάδων» (εκδόθηκαν 5 τόμοι) και «Ψαλτικά Βλατάδων» (εκδόθηκαν 7 τόμοι).

- Στις «Εκτός σειράς» εκδόσεις, που αριθμούν 38 τόμους.

- Στη φωτοαναστατική ανατύπωση των περιοδικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Εκκλησιαστική Αλήθεια», έχει ανατυπωθεί όλη η σειρά, 47 τόμοι των ετών 1880 – 1923, «Νέος Ποιμήν » τόμοι 5, των ετών 1919 - 1923 και «Ορθοδοξία», τόμοι 38, των ετών 1926 -1963 (υπό προγραμματισμό η επανέκδοσή του).