Κατάλογος εκδόσεων


Στην αποθήκη της διαχείρισης των εκδόσεων του ΠΙΠΜ. ευρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων προς αγορά οι παρακάτω εκδόσεις

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΤΙΜΗ

 EKΠΤΩΣΗ


AΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ


 

Δημητρίου Τσάμη

(ΑΒ 01) Η διαλεκτική φύσις της διδασκαλίας Γρηγορίου του Θεολόγου, 1969 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Νικολάου Α. Ματσούκα

(ΑΒ 02) Γένεσις και ουσία του ορθοδόξου δόγματος, 1969 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Ευαγγέλου Κ. Χρυσού

(ΑΒ 03) Η εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστινιανού κατά την έριν περί τα Τρία Κεφάλαια και την Ε΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, 1969 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου

(ΑΒ 04) Συνάντησις ορθοδόξου και σχολαστικής Θεολογίας ( Εν τώ προσώπω Καλλίστου Αγγελικούδη και Θωμά Ακινάτου ),1970 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Αθανασίου Α. Αγγελοπούλου

(ΑΒ 05) Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός. Η ζωή και το έργον αυτού, 1969 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Αρχιμ. Βαρθολομαίου Χ. Αρχοντώνη

(ΑΒ 06) Περί την κωδικοποίησιν των ιερών κανόνων και των κανονικών διατάξεων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, 1970

20 €

  50%

Ολυμπίας Παπαδοπούλου-Τσανανά

(ΑΒ 07) Η ανθρωπολογία του Μεγάλου Βασιλείου, 1994

20 €

  50%

Βασιλείου Σ. Ψευτογκά

(ΑΒ 08) Μελίτωνος Σάρδεων, "Τα περί του Πάσχα δύο", 1971 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

17 €

 

Θεοδώρου Ν. Ζήση

(ΑΒ 09) Άνθρωπος και κόσμος εν τη οικονομία του Θεού κατά τον ιερόν Χρυσόστομον, 1971 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Κωνσταντίνου Ι. Κορνιτσέσκου

(ΑΒ 10) Ο ανθρωπισμός κατά τον ιερόν Χρυσόστομον, 1971

16 €

   60%

Δημητρίου Γ. Τσάμη

(ΑΒ 11) Η τελείωσις του ανθρώπου κατά Νικήταν τον Στηθάτον, 1971 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Γεωργίου Α. Στογιόγλου

(ΑΒ 12) Η εν Θεσσαλονίκη Πατριαρχική Μονή των Βλατάδων, 1971

28 €

   40%

Νεκταρίου Χατζημιχάλη, Μητροπολίτου Λέρου και Καλύμνου

(ΑΒ 13) Εκκλησία και Ιδιοκτησία, Β΄ έκδοσις, 1991

20 €

   40%

Αρχιμ. Παύλου Μενεβίσογλου

(ΑΒ 14) Το Αγιον Μύρον εν τη Ορθοδόξω Ανατολική Εκκλησία, 1971

22 €

   50%

Θεοδώρου Ν. Ζήση

(ΑΒ 15) Τέχνη Παρθενίας, 1973 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Αμφιλοχίου Ράντοβιτς, Μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας

(ΑΒ 16) Το μυστήριον της Αγίας Τριάδος κατά τον άγιον Γρηγόριον Παλαμάν, 1991

22 €

   40%

George L. Kustas

(ΑΒ 17) Studies in Byzantine Rhetoric, 1973

16 €

 

Συμπόσιον

(ΑΒ 18) Studies on St. John Chrysostom, 1973

16 €

   30%

Χρήστου Σ. Βούλγαρη

(ΑΒ 19) Η ενότης της Αποστολικής Εκκλησίας, 1974

35 €

 

Βασιλείου Τ. Γιούλτση

(ΑΒ 20) Θεολογία και διαπροσωπικαί σχέσεις κατά τον Μέγαν Φώτιον, 1974 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Μάρκου Α Ορφανού

(ΑΒ 21) Η ψυχή και το σώμα του ανθρώπου κατά τον Δίδυμον τον Αλεξανδρέα (τον Τυφλόν), 1974

18 €

 

Wilhelm Schneemelcher

(ΑΒ 22) Gesammelte Aufsätze zum Neuen Testament und zur Patristik, 1974

25 €

  

Johαn Meijer. C. Ss. R.

(ΑΒ 23) A Successful Concil of Union. A theological analysis of the Photian Synod of 879-880, 1975

20 €

  50% 

Ηλία Βουλγαράκη

(ΑΒ 24) Αι κατηχήσεις του Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Ιεραποστολική θεώρησις, 1977

40 €

   50%

Αντωνίου Παπαδοπούλου

(ΑΒ 25) Η θεολογική γνωσιολογία κατά τους νηπτικούς πατέρας, 1977 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

L . W. Barnad

(ΑΒ 26) Studies in Church History Patristics, 1978

26 €

 

Παναγιώτου Κ. Χρήστου

(ΑΒ 27) O Μέγας Βασίλειος, 1978

25 €

   50%

Θεοχάρη Ε. Δετοράκη

(ΑΒ 28) Κοσμάς ο Μελωδός. Βίος και έργο, 1979 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Βασιλείου Δ. Φανουργάκη

(ΑΒ 29) Αι Ωδαί Σολομώντος, Συμβολή εις την έρευναν της Υμνογραφίας της αρχαϊκής Εκκλησίας, 1979

17 €

 

Θεοδώρου Ν. Ζήση

(ΑΒ 30) Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Βίος- συγγράμματα - διδασκαλία, 1980

40 €

 

Blagoy Tchiflianov

(ΑΒ 31) Ο λειτουργικός τύπος μεταφρασμένος υπό των αγίων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου εν αρχή της αποστολής των εις την Μοραβίαν, 1994

40 €

  50% 

Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή

(ΑΒ 32) Το Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576-1700). Συμβολή στη μελέτη της μορφωτικής πολιτικής του Βατικανού, 1980 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

J . K . Elliott

(ΑΒ 33) The Codex Sinaiticus and the Simonides, 1982

17 €

 

David Balfour

(ΑΒ 34) Αγίου Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 1416/17-1429). Έργα Θεολογικά. Κριτική έκδοσις μετ' εισαγωγής, 1981 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

John Lawrence Boojamra

(ΑΒ 35) Church reforms in the Late Byzantine Empire. A study for the patriarchate of Athanasios of Constantinople, 1982

20 €

   20%

Gaetano Passarelli

(ΑΒ 36) L' Eucologio cryptense Γ.β. VII (sec.X), 1982

20 €

   30%

Αλκιβιάδου Καλυβοπούλου

(ΑΒ 37) Χρόνος τελέσεως της θείας λειτουργίας, 1982

20 €

 

Angelo Amato

(ΑΒ 38) IL sacramento della Penitenza nella teologia graeco - ortodossa. Studi storicodogmatici (sec.XVI-XX), 1982

26 €

 

Ιερομον. Ειρηναίου Μπούλοβιτς

(ΑΒ 39) Το μυστήριον της εν τη Αγία Τριάδι διακρίσεως της Θείας ουσίας και ενεργείας κατά τον άγιον Μάρκον Εφέσου τον Ευγενικόν,1983

35 €

 

Ευαγγέλου Γαλάνη, Μητροπολίτου Πέργης

(ΑΒ 40) Η Πέργη της Παμφυλίας, 1983

20 €

   50%

Ηλία Δ. Νικολακάκη

(ΑΒ 41) Τα θρησκειολογικά πλαίσια της απολογητικής Κλήμεντος του Αλεξανδρέως, 1984

16 €

   40%

Παναγιώτου Ν. Σιμωτά

(ΑΒ 42) Νικήτα Σεϊδου, Σύνοψις της Αγίας Γραφής. Εισαγωγή-Κείμενον-Σχόλια, 1984

23 €

   50%

Δημητρίου Ι. Σαλάχα

(ΑΒ 43) Το μυστήριον του γάμου στο νέο κώδικα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, 1984

26 €

 

Σταύρου Ε. Καλαντζάκη

(ΑΒ 44) Ετυμολογία και θεολογική ερμηνεία βιβλικών ονομάτων βάσει ιερών ονομαστικών, 1983

17 €

 

Γρηγορίου Λαρεντζάκη

(ΑΒ 45) Η Εκκλησία της Ρώμης και ο Επίσκοπος αυτής, 1983

16 €

 

Diana H. Touliatos - Banker

(ΑΒ 46) The Byzantine Amomos Chant of and fifteenth centuries, 1984

22 €

   40%

Bασιλείου Θ. Σταυρίδου

(ΑΒ 47) Ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως, 1984

26 €

 

Bασιλ. Θ. Σταυρίδου - Ευαγγ. Βαρέλλα

(ΑΒ 47α) Ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως, 1996

35 €

   30%

Μελίτωνος Καρά

(ΑΒ 48) Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της, 1987 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Χρίστου Θ. Κρικώνη

(ΑΒ 49) Θεοδώρου Β΄ Λασκάρεως. Περί χριστιανικής θεολογίας λόγοι, 1988

20 €

 

Margaret Amy Schatkin

(ΑΒ 50) John Chrysostom as Apologist, 1987

22 €

   30%

Νικολάου Μουτσοπούλου

(ΑΒ 51) Βυζαντινά άρθρα και μελετήματα (1959-1989), 1990

58 €

   50%

Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου

(ΑΒ 52) Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, Β΄ έκδοσις, 1989

26 €

 

Βασιλείου Ψευτογκά

(ΑΒ 53) Αι περί σταυρού και πάθους του Κυρίου ομιλίαι, Β΄ έκδοσις, 1992

21 €

   50%

Athanasios Hatzopoulos

(ΑΒ 54) Two outstanding cases in byzantine spirituality : The Macarian Homilies and Symeon the New Theologian, 1991

22 €

 

David Hester

(ΑΒ 55) Monasticism and Spirituality of the Italo-Greeks, 1992

28 €

   50%

Παντελεήμονος Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου

(ΑΒ 56) Μελέται Α΄ : Θέματα Κανονικού Δικαίου, Ποιμαντικής, Λειτουργικής και Διεκκλησιαστικών Σχέσεων, 1993

45 €

   30%

Θεοδώρου Ξ . Γιάγκου

(ΑΒ 57) Νίκων ο Μαυρορείτης. Βίος, συγγραφικό έργο, κανονική διδασκαλία (υπό έκδοσιν)

0 €

 

Ευαγγελίας. Α. Βαρέλλα

(ΑΒ 58) Διορθόδοξοι και οικουμενικαί σχέσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τον Κ΄ αιώνα, 1994

23 €

   50%

Alexander (Colitzin)

(ΑΒ 59) Et introibo ad altare Dei. The Mystagogy of Dionysius Areopagita, 1994

28 €

 

Bασιλείου Θ. Σταυρίδου

(ΑΒ 60) Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, 1996

28 €

   50%

Aναστασίου Δάρδα

(ΑΒ 61) Ίδρυση και λειτουργία του Τραπαντζείου Γυμνασίου Σιατίστης υπό την εποπτείαν της Εκκλησίας, 1997

45 €

   30%

John Chryssavgis

(ΑΒ 62) The way of the Fathers. Exploring the Patristic mind, 1998

17 €

   30%

Φωκά Α. Αγγελάτου

(ΑΒ 63) Πατερικά Μελετήματα και Εκκλησιαστικά Θέματα, 1999

26 €

   50%

Georges Marnellos

(ΑΒ 64) S. Nicodeme I' Hagiorite, Maitre de la nation Grecque et Docteur de l' Eglise Orthodoxe, 2002

33 €

   50%

Ιωάννου Όρ. Καλογήρου

(ΑΒ 65) Θεομητορικά (υπό έκδοσιν)

0 €

 

Παντελεήμονος Ροδοπούλου Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου

 (ΑΒ 66) Μελέται Β΄: Θέματα Ιστορικοκανονικά, Νομοκανονικά και άλλα

 

   30%

Ιωάννου Δ. Λάππα

 (ΑΒ 67)Η περί εργασίας διδασκαλία Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 18

   50%

Γεωργίου Χρ. Τσιγάρα

 (ΑΒ 68)Η εικονολογία του Θεοδώρου Στουδίτη

 

   40%

 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ

 

 

 

Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα

(ΛΒ 1) Τυπικόν, 1994

50 €

 

Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα

(ΛΒ 2) Ζητήματα Τυπικού, 1999

20 €

 

Παντελεήμονος Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου

(ΛΒ 3) Ο καθαγιασμός των δώρων της θείας Ευχαριστίας, Β΄ έκδοσις, 1999

26 €

   30%

Αμβροσίου Σταυρινού, Μητροπολίτου πρ. Καισαρείας

(ΛΒ 4) Αι αρχαιόταται και αι σύγχρονοι λειτουργίαι των κυριωτέρων του Χριστού Εκκλησιών, 2002

45 €

   50%

Δημητρίου Τζολακίδου

(ΛΒ 5) Ακολουθία του αγίου Βαπτίσματος και της θείας Λειτουργίας κατά τας διατάξεις της Αρμενικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (υπό έκδοσιν)

0 €

 

Αρχιερατικόν

(ΛΒ 6) Συνταχθέν υπό Παντελεήμονος Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου, 2004

130 €

   30%

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ
Δοκίμια ορθοδόξου θεολογίας γενικωτέρου ενδιαφέροντος

 

 

 

Παύλου Ευδοκίμωφ

(ΘΔ 1) Η πάλη με τον Θεό, Ε΄ έκδοσις, 1991

16 €

   30%

Χρίστου Μπούκη

(ΘΔ 2) Η γλώσσα του Γρηγορίου Νύσσης υπό το φώς της φιλοσοφικής αναλύσεως, 1970

0 €

 

Γεωργίου Φλωρόφσκυ

(ΘΔ 3) Το σώμα του ζώντος Χριστού. Μία ορθόδοξος ερμηνεία της Εκκλησίας, Β΄ έκδοσις, 1981

0 €

 

Παναγιώτου Κ. Χρήστου

(ΘΔ 4) Το μυστήριο του Θεού, 1983 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Παναγιώτου Κ. Χρήστου

(ΘΔ 5) Το μυστήριο του Ανθρώπου, 1983 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 


ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

 

 

 

Παναγιώτου Κ. Χρήστου

(ΘΜ 1) Αρχαί της Χριστιανικής Γραμματείας, 1973

22 €

   30%

Παναγιώτου Κ. Χρήστου

(ΘΜ 2) Γραμματεία του Δ΄ αιώνος, 1975

22 €

   30%

Παναγιώτου Κ. Χρήστου

(ΘΜ 3) Νηπτικά και Ησυχαστικά, 1977

22 €

 

Παναγιώτου Κ. Χρήστου

(ΘΜ 4) Υμνολογικά, 1981

22 €

 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

 

 

 

E. Lamberz - Ε.Κ. Λίτσας

(ΚΧ 1) Κατάλογος χειρογράφων της Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου, 1978

18 €

 

Erich Lamberz

(ΚΧ 2) Der griechischen Handschriften des Athosklosters Vatopedi Band 1 + CD, 2006

55 €

 


ΨΑΛΤΙΚΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ

 

 

 

Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

(ΨΒ 1) Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, 1998

38 €

   30%

Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη

(ΨΒ 1α) Ψαλτικά Βλατάδων, Παράρτημα αρ. 1. Έκθεσις παλαιών εντύπων Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Περίοδος 1820- 1910, 1997

10 €

   50%

Μουσικοδιδασκάλων Πατριαρχικής Σχολής Εκκλησιαστικής Μουσικής

(ΨΒ 2) Αναστασιματάριον της ψαλτικής παραδόσεως του ΙΕ΄ αιώνος, Τόμος Α΄, 1999

38 €

   30%

Μουσικοδιδασκάλων Πατριαρχικής Σχολής Εκκλησιαστικής Μουσικής

(ΨΒ 3) Αναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, Τόμος Β΄, 1999

38 €

   30%

Παράρτημα Εκκλησιαστικής Αληθείας

(ΨΒ 4) Εργασίαι του εν τοίς Πατριαρχείοις εδρεύοντος Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Τεύχη Α΄ - Β΄, Κωνσταντινούπολις 1900, 2000

38 €

   50%

Παράρτημα Εκκλησιαστικής Αληθείας

(ΨΒ 5) Εργασίαι του εν τοίς Πατριαρχείοις εδρεύοντος Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Τεύχη Γ΄ -Δ΄ , Κωνσταντινούπολις 1900-1901, 2001

38 €

   50%

Παράρτημα Εκκλησιαστικής Αληθείας

(ΨΒ 6) Εργασίαι του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Τεύχη Ε΄ -ΣΤ΄,Κωνσταντινούπολις 1902-1907, 2001

38 €

   50%

Ιωάννου Πρωτοψάλτου

(ΨΒ 7) Ειρμολόγιον Καταβασιών, Κωνσταντινούπολις 1903 (υπό έκδοσιν)

0 €

 

Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

(ΨΒ 8) Ταμείον Ανθολογίας, Τόμοι Α΄ και Β΄, Κωνσταντινούπολις 1824 (υπό έκδοσιν)

0 €

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

 

 

 

Νίκου Ν. Πεντζίκη

(ΕΣ 01) Προς Εκκλησιασμόν,1970 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Ιωάννου Μ. Φουντούλη

(ΕΣ 02) Λογική Λατρεία, 1971 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Μητρ. Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου-Εμμανουήλ Φωτιάδου

(ΕΣ 03) Εκθεσις περί των πηγών της θείας Αποκαλύψεως κατά την Ορθόδοξον Ανατολικήν Εκκλησίαν, 1971

7 €

 

Κωνσταντίνου Δ. Καλοκύρη

(ΕΣ 04) Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν της Ανατολής και της Δύσεως, 1972 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Κωνσταντίνου Α. Βαβούσκου

(ΕΣ 05) Η νομοκανονική υπόστασις των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών, Β΄ έκδοσις,1973 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Bασιλείου Θ. Σταυρίδου

(ΕΣ 06) Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης,. (Παραλειπόμενα), 1973

7 €

 

Διάγγελμα

(ΕΣ 07) Διάγγελμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί τη εικοσιπενταετηρίδι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, 1974

7 €

 

Dimitri E. Conomos

(ΕΣ 08) Byzantine Trisagia and Cheroubika of the fourteenth and fifteenth centuries, 1974

25 €

 

Maximos Metropolitan of Sardes

(ΕΣ 09) The Oecumenical Patriarchate in the Orthodox Church. A study in the history and canons of the Church, 1976 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Χαριστήρια

(ΕΣ 10) Χαριστήρια εις τιμήν του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, 1976

40 €

 

Emmanuel Amand de Mendieta

(ΕΣ 11) L' art au Mont-Athos, 1977

35 €

   30%

Το Άγιον Ορος

(ΕΣ 12) Οδηγός περιέχων εν συντομία την ιστορίαν και περιγράφων τα κειμήλια του σπουδαιοτέρου κέντρου του ορθοδόξου μοναχισμού μετά 120 εγχρώμων εικόνων (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Αthos

(ΕΣ 13) Athos, History, Monuments, Life,1970

14 €

 

Κώστα Καλοκύρη

(ΕΣ 14) Η ναοδομία και η σύγχρονη τέχνη (αρχιτεκτονική - ζωγραφική), 1978 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Κωνσταντίνου Δ. Καλοκύρη

(ΕΣ 15) Μελετήματα Χριστιανικής Ορθοδόξου Αρχαιολογίας και Τέχνης, 1980 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Νικολάου Μουτσοπούλου

(ΕΣ 16) Κάστρα και πύργοι, 1980 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Μνήμη Β΄ Οικουμενικής Συνόδου

(ΕΣ 17) Μνήμη Β΄ Οικουμενικής Συνόδου Τόμος Α΄, 1983

40 €

   50%

Ξενία

(ΕΣ 18) Ξενία, Ιακώβω Αρχιεπισκόπω Βορείου και Νοτίου Αμερικής επί τη 25ετηρίδι της Αρχιερατείας αυτού, 1985

40 €

   30%

Γεώργιου Παπαϊωάννου

(ΕΣ 19) Η Οδύσσεια του Ελληνισμού της Αμερικής, 1985 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

ΦΙΛΙΑ

(ΕΣ 20) Αφιέρωμα εις Κωνσταντίνον Μπόνην,1989

38 €

   50%

Κωνσταντίνου Γιαννακοπούλου

(ΕΣ 21) Επίτομη Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 1990

7 €

 

Bασιλείου Θ. Σταυρίδου

(ΕΣ 22) Συνοπτική Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 1991

13 €

 

Αθανασίου Παπά, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων

(ΕΣ 23) Προσφωνήσεις κατά τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος (1974-1990), 1994

7 €

 

Αθανασίου Παπά, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων

(ΕΣ 24) Εκατονταετηρίς ιερού ναού αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πασαβαξέ, 1994

7 €

 

Bασιλείου Θ. Σταυρίδου

(ΕΣ 25) Δημοσιεύματα. Μία τεσσαρακονταετία (1951-1990), αρ. 1-605, 1996

7 €

   60%

Αρχιεπισκόπου πρ. Αμερικής Ιακώβου

(ΕΣ 26) Οραματισμοί και προσδοκίες δια μίαν ζώσαν Εκκλησίαν, 1998

33 €

   60%

Αρχιεπισκόπου πρ. Αμερικής Ιακώβου

(ΕΣ 27) Ανεμίζοντα ράσα, τόμος Α΄, 1999

33 €

   60%

Αρχιεπισκόπου πρ. Αμερικής Ιακώβου

(ΕΣ 28) Ανεμίζοντα ράσα, τόμος Β΄, 1999

33 €

   60%

Αρχιεπισκόπου πρ. Αμερικής Ιακώβου

(ΕΣ 29) Παιδεία. Παιδαγωγικές αρχές και απόψεις, παραινέσεις και ενέργειες, 2001

25 €

   60%

 

 

0 €

 

Αγώνες και Αγωνίαι

(ΕΣ 30) Αγώνες και Αγωνίαι της εν Αμερική Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εγκύκλιοι και έγγραφα (1922-1972), 1976 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

0 €

 

Ιωσήφ Χαρκιολάκη, Επισκόπου Αριανζού

(ΕΣ 31) Ιστορικο-κανονικός κριτικός έλεγχος της προσπαθείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να επέμβη εις την δικαιοδοσίαν της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας (1991-1993), 2000

25 €

   60%

Αθανασίου Παπά, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων

(ΕΣ 32) Ρινήματα Τεχνοκριτικά, Ιστορικά και άλλα τινά από το Βόσπορο, Μέρος Α', 2004

12 €

   30%

Αρχιεπισκόπου πρ. Αμερικής Ιακώβου

 (ΕΣ 33) Η Μέριμνά μου. Μέριμνα πασών των ορθοδόξων Εκκλησιών. Υπομνήματα, Αλληλογραφία, Συστάσεις και θέσεις, 2006

  45

  30%

Αθανασίου Παπά, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων

(ΕΣ 34) Ρινήματα Θεολογικά, Τεχνοκριτικά, Ιστορικά και άλλα τινά από το Βόσπορο, Μέρος Β', 2006

25 €

   30%

Χρυσοστόμου Σ. Κωνσταντινίδου

(ΕΣ 35) Τα εκ της ζωής και της δράσεως του Γερμανού Καραβαγγέλη Μητροπολίτου Αμασείας καί Κεντρώας Ευρώπης προκύπτοντα θέματα τινά και προβλείμα. Απο τας σελίδας ενός βιβλίου, 2006

12 €

 

Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου

 (ΕΣ 36) Ορθόδοξοι Κατόψεις, τόμος Ε΄. Παραλειπόμενα, 2008

  28

  60% 

Αρχιεπισκόπου πρ. Αμερικής Ιακώβου

 (ΕΣ 37) Πρόσωπον προς πρόσωπον. Η Αλληλογραφία του Αρχιεπισκόπου με επισήμους και ασήμους

 

  60%

 

 

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

 

 

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 01) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Φωτοαναστατική ανατύπωσις του περιοδικού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Τόμος 1 (1880 -1881 )

40 €

 30% (η σειρά)

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 02) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 2 ( 1881 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 03) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 3 ( 1881 -1882 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 04) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 4 ( 1881 -1882 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 05) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 5 ( 1883 - 1884 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 06) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 6 ( 1884 -1885 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 07) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 7 ( 1885 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 08) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 8 ( 1885 -1886 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 09) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 9 ( 1886 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 10) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 10 ( 1886 -87 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 11) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 11 ( 1887 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 12) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 12 ( 1887 -1888 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 13) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 13 ( 1888 -1889 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 14) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 14 ( 1890 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 15) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 15 ( 1891-1892 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 16) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 16 ( 1892 -1893 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 17) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 17 ( 1893 -1894 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 18) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 18 ( 1894 -1895 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 19) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 19 ( 1895 -1896 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 20) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 20 ( 1896 -1897 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 21) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 21 ( 1897 -1898 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 22) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 22 ( 1898 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 23) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 23 ( 1899 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 24) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 24 ( 1900 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 25) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 25 ( 1901 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 26) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 26 ( 1902 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 27) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 27 ( 1903 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 28) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 28 ( 1904 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 29) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 29 ( 1905 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 30) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 30 ( 1906 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 31) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 31 ( 1907 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 32) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 32 ( 1908 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 33) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 33 ( 1909 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 34) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 34 (1910)

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 35) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 35 ( 1911 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 36) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 36 (1912)

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 37) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 37 ( 1912 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 38) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 38 ( 1914 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 39) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 39 ( 1915 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 40) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 40 ( 1916 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 41) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 41 ( 1917 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 42) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 42 ( 1918 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 43) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 43 ( 1919 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 44) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 44 ( 1920 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 45) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 45 ( 1921 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 46) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 46 ( 1922 )

40 €

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ"

(ΕΑ 47) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Τόμος 47 ( 1923 )

40 €

 


ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

 

 

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 1 Α, 1969 Εξαμηνιαίον Επιστημονικόν Περιοδικόν

35 €

 40% (έκαστο)

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 1 Β, 1969 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 2 Α, 1970 (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ)

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 2 Β, 1970

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 3 Α, 1971

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 3 Β, 1971

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 04 Α, 1972

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 4 Β, 1972

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 5 Α, 1973

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 5 Β, 1973

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 6 Α, 1974

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 6 Β, 1974

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 7 Α, (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ), 1975

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 7 Β, (ΕΞΗΝΤΛΗΜΕΝΟ), 1975

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 08 Α, 1976

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 08 Β, 1976

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 09 Α, 1977

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 09 Β, 1977

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 10 Α, 1978

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 10 Β, 1978

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 11 Α, 1979

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 11 Β, 1979

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 12 Α, 1980

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 12 Β, 1980

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 13 Α, 1981

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 13 Β, 1981

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 14 Α, 1982

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 14 Β, 1982

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 15 Α, 1983

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 15 Β, 1983

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 16 Α, 1984

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 16 Β, 1984

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 17 Α, 1985

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 17 Β, 1985

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 18 Α, 1986

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 18 Β, 1986

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 19 Α+Β, Ετήσιο Επιστημονικόν Περιοδικόν, 1987

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 20 Α+Β, 1988

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 21 Α+Β, 1989

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 22 Α+Β, 1990

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 23 Α+Β, 1991

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 24 Α+Β, 1992

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 25 Α+Β, 1993

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 26 Α+Β, 1994

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 27 Α+Β, 1995

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 28 Α+Β, 1996

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 29 Α+Β, 1997

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 30 Α+Β, 1998

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 31 Α+Β, 1999

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 32 Α+Β, 2000

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 33 Α+Β, 2001

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 34 Α+Β, 2002

35 €

 

"ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΠΙΠΜ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Τόμος 35 Α+Β, 2003

35 €

 


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

 

 

 

"Ορθοδοξία"

Τόμοι 38 (1926 - 1963) (Υπό έκδοσιν)

 

 

Αδαμαντίου Ανεστίδη

"Ορθοδοξία", Ευρετήριον, 1984

50 €