Ψηφιοποίηση αρχείων

 • Ζώδιο Αυγούστου Ι.Μ.Βατοπεδίου, κωδ. 1199, Φ. 202ν, 14ος αιώνας
  Ζώδιο Αυγούστου Ι.Μ.Βατοπεδίου, κωδ. 1199, Φ. 202ν, 14ος αιώνας
 • Η Μεταμόρφωσις Ι.Μ.Μεγίστης Λαύρας, κωδ. Λ 164, Φ. 378ν, 17ος αιώνας
  Η Μεταμόρφωσις Ι.Μ.Μεγίστης Λαύρας, κωδ. Λ 164, Φ. 378ν, 17ος αιώνας
 • Οι πληγές του Φαραώ Ι.Μ.Παντοκράτορος, κωδ. 61, Φ. 107, 9ος αιώνας
  Οι πληγές του Φαραώ Ι.Μ.Παντοκράτορος, κωδ. 61, Φ. 107, 9ος αιώνας
 • Ο Αγιος Τάφος και άλλα κτίσματα, αρχικό γράμμα Κ Ι.Μ.Γρηγορίου, κωδ. 39μ, Φ.2 , 17ος αιώνας
  Ο Αγιος Τάφος και άλλα κτίσματα, αρχικό γράμμα Κ Ι.Μ.Γρηγορίου, κωδ. 39μ, Φ.2 , 17ος αιώνας


ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ


(δυσχέρειες – προβληματισμοί)

Όπως είναι αναμενόμενο και τα δύο αυτά μοναδικά αρχεία έχουν σήμερα πολλές ελλείψεις σε επίπεδο πληρότητας και ποιότητας. Η επιτακτική, λοιπόν, ανάγκη ψηφιοποίησής τους αφορά:

1. Τα ήδη υπάρχοντα δύο αρχεία για τους εξής σοβαρούς λόγους :

α. Υπάρχει μία μόνον κόπια από όλα τα αντίγραφα. Δεδομένου ότι, λόγω οικονομικών κυρίως δυσκολιών, τα αρχεία δεν φυλάσσονται κάτω από τις καλλίτερες συνθήκες και το υλικό των films είναι ευπαθές, είναι σίγουρη η φθορά από το χρόνο και ασφαλώς κάποιες φυσικές απώλειες, μέσα σε διάστημα 40 περίπου ετών, αναντικατάστατων χειρογράφων.

β. Η ποιότητα των ψηφιοποιημένων αντιγράφων είναι οπωσδήποτε πολύ καλλίτερη από αυτή των φίλμς και των διαφανειών. Επιτυγχάνεται, δηλαδή, μεγαλύτερη καθαρότητα και ευκρίνεια στην ανάγνωση και βέβαια πολύ μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.

γ. Είναι πολύ μικρότερο το οικονομικό κόστος του ψηφιοποιημένου αντιγράφου σε σχέση με ένα φίλμ ή μια διαφάνεια, τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγή του, αλλά και σε ό,τι αφορά την αγορά από τον ενδιαφερόμενο. Οικονομία γίνεται επίσης και στο χρόνο απασχόλησης εξαιτίας της ταχύτερης αναπαραγωγής.

δ. Επιβάλλεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του Π.Ι.Π.Μ., δεδομένου ότι οι πλείστοι πλέον ερευνητές είναι χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) και ότι οι περισσότερες βιβλιοθήκες ή ερευνητικά κέντρα με ανάλογα αρχεία παρέχουν πλέον μόνο αντίγραφα σε CD ή DVD. Εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε και την οικονομία χώρου που εξασφαλίζει ένα αρχείο με CD σε σχέση με αυτό των μικροταινιών, που είναι ογκωδέστατο. Ακόμα περισσότερο στις περιπτώσεις των διαφανειών, όπου ολόκληρο το αρχείο (από 50 περίπου μετρίου μεγέθους κουτιά) μπορεί να περιληφθεί σε 3-4 CD. Εξάλλου είναι σχεδόν αδύνατο να προμηθευτεί πλέον κανείς μηχανήματα αναπαραγωγής μικροφίλμς, εφόσον τείνει να εκλείψει σχεδόν το είδος.

Τo Π.Ι.Π.Μ. είναι αποκλεισμένο από τη δυνατότητα αναπαραγωγής φίλμς, διότι τα ήδη σαράντα ετών μηχανήματα έχουν χαλάσει. Έτσι, πολλοί επιστήμονες ανά τον κόσμο αναμένουν με αγωνία να εξυπηρετηθούν με CD.

2. Την ολοκλήρωση και συμπλήρωση των αρχείων στο άμεσο - όσο είναι δυνατόν - μέλλον με :

α. Ψηφιοποίηση των μη φωτογραφηθέντων καθόλου χειρογράφων από λόγους εγγενών δυσκολιών των μονών κατά την εποχή της φωτογράφησης π.χ. απουσία κάποιων χειρογράφων για συντήρηση εκτός της βιβλιοθήκης, καιρικές συνθήκες απαγορευτικές για φωτογράφηση, δυσκαμψία επικοινωνίας με κάποιες μονές κλπ.

β. Ψηφιοποίηση του νέου υλικού χειρογράφων που διαρκώς έρχονται και θα έρχονται στο φως, π.χ. ευρήματα της Μονής Βατοπεδίου κλπ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα η ψηφιοποίηση των ήδη υπαρχόντων αρχείων του Π.Ι.Π.Μ. αλλά και των μη φωτογραφηθέντων έως τώρα χειρογράφων των μονών του Αγίου Ορους, ώστε να είναι σε θέση το Π.Ι.Π.Μ. να εξυπηρετεί άμεσα και πλήρως τους επιστήμονες ανά τον κόσμο.