ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΠΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών ερευνητών και αναγνωστικού κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, ανακοινώνεται ότι η επίσκεψη στο Αρχείο Μικροταινιών/Μικρογραφιών του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών θα είναι δυνατή από 01/07/2021, μόνον αφού προηγηθεί επικοινωνία των ενδιαφερομένων, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο manuscript.pipm@gmail.com

Στο μήνυμά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1) να αναφέρουν τον αριθμό και τα στοιχεία των μικροταινιών, σύμφωνα με τους καταλόγους του Σπ. Λάμπρου και του Σωφ. Ευστρατιάδη, που επιθυμούν να εξετάσουν,

2) να προσδιορίζουν την ημέρα και ώρα που επιθυμούν να επισκεφθούν το Αρχείο.

Εν συνεχεία θα πρέπει:

1) να έχουν λάβει επιβεβαιωτικό ηλεκτρ. μήνυμα άδειας επίσκεψης στους χώρους του Αρχείου από το αρμόδιο προσωπικό του Αρχείου του ΠΙΠΜ,

2) να προσέρχονται ατομικά στους χώρους του ΠΙΠΜ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, χρήση μάσκας προσώπου κλπ.) και

3) να μην υπερβαίνουν άσκοπα τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλοι ερευνητές επιθυμούν να το επισκεφθούν.

Παραγγελίες προς το Αρχείο Μικροταινιών/Μικρογραφιών του ΠΙΠΜ πρέπει να απευθύνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση : manuscript.pipm@gmail.com