Μικροταινίες Χειρογράφων part2

Επίσης στο Αρχείο Χειρογράφων του ΠΙΠΜ ανήκουν και μικροταινίες από χειρόγραφα της:

  • Ιεράς Μονής Βλατάδων (93 μικροταινίες)
  • Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σόφιας ( 22 μικροταινίες )

Το αρχείο των μικροταινιών περιλαμβάνει αντίγραφα, στην πλειονότητά τους στην ελληνική και σε ένα μικρότερο μέρος τους στη σλαβονική γλώσσα ( κυρίως των μονών Ζωγράφου και Χιλανδαρίου ).

Η φωτογράφιση των χειρογράφων όλων των ανωτέρω μονών, ξεκίνησε αμέσως μετά την ίδρυση του ΠΙΠΜ και διενεργήθηκε από ειδικά κλιμά­κια, απο­τε­λού­με­να από φωτογράφους και ειδικούς επιστήμονες. Χρησιμοποιήθηκε αρνητικό ασπρό­μαυ­ρο φίλμ, 35 mmx 10 mDP. Σήμερα τα μικροφίλμς φυλάσσονται σε ειδικά κυτία, κυρίως πλαστικά και λιγότερα σε μεταλ­λικά, στο Τμήμα Χειρογράφων του ΠΙΠΜ.