Διαφάνειες (Slides) Μικρογραφιών

Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει σήμερα τέσσερις χιλιάδες (4.000) περίπου διαφάνειες (slides) από τις εξής μονές του Αγίου Όρους:

Αρχείο Χειρογράφων
Μονή/Σκήτη Αριθμός διαφανειών Σχόλια
St. Paul 53

Τhese are 53 slides not from miniatures but from glazed cross

Vatopediou 625
Gregoriou 42
Dionysiou 383
Docheiariou 327
Esfigmenou 107
Zografou 26
Iveron 26
Karakallou 45
Koutloumousiou 171
Great Lavra 535
Xenophon 145
Xeropotamou 85
Panteleimon 284
Pantocrator 184
Stavronikita 108
Philotheou 24
Hilandar 68

68 slides from miniatures and 24 slides from miniatures nested in wooden diptych.

Από τις διαφάνειες αυτές ένας μικρός αριθμός προέρχεται από σλα­βο­νικά εικο­νο­γραφημένα χειρόγραφα (50 περίπου από τις μονές Ζωγράφου και Χιλαν­δα­ρίου). Η φωτογράφιση και αυτού του αρχείου ξεκίνησε ταυ­τοχρόνως με αυτή του αρχείου μικροταινιών χειρογράφων και συνεχί­στηκε σταδιακά. Το υλικό αποτελείται από έγχρωμες διαφάνειες, διαστάσεων 6 x 6 cm, οι οποίες φυ­λάσ­σονται σε πλαστικά κουτιά διπλής όψεως, περιεκτικότητος 100 διαφανειών το κάθε ένα.

Επίσης, σε μορφή μικροταινιών υπάρχουν διαφάνειες από χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας, ενώ και σε ψηφιακή μορφή υπάρχουν χειρόγραφα των μονών:

  • Ιεράς Μονής Ολυμπιώτισσας (Κώδικες 1-7)
  • Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας (Ακολουθίες, Κανόνες)
  • Ιεράς Μονής Λειμώνος Λέσβου

Προτεραιότητα του ΠΙΠΜ αποτελεί η συμπλήρωση και ολοκλήρωση των αρχείων στο άμεσο μέλλον, ει δυνατόν μέσα από τη λειτουργία προγραμ­μά­των ψηφιο­ποί­η­σης και τεκμηρίωσης του εν λόγω πολιτισμικού αποθέματος.