Σύστημα Παραγγελιών

Διαδικασία παραγγελίας Χειρογράφων από τη συλλογή μικροταινιών/ μικρογραφιών του Π.Ι.Π.Μ

Όσοι επιθυμούν να παραγγείλουν αντίγραφα των κωδίκων των μικροταινιών /μικρογραφιών σε ηλεκτρονική μορφή παρακαλούμε να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε πριν αποστείλετε την αίτησή σας να ελέγξετε τον γενικό και τον ειδικό αριθμό του κώδικα σύμφωνα με τον κατάλογο του Σωφρόνιου Ευστρατιάδη αν πρόκειται για τις ιερές μονές Βατοπεδίου και Μεγίστης Λαύρας ή τον κατάλογο του Σπυρίδωνος Λάμπρου Τόμος Α και Τόμος Β για τις λοιπές μονές.