Έντυπες Εκδόσεις

Οι εκδοτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις αρχές και προδια­γρα­φές που ετέθησαν στον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο, επικεντρώνονται:

  • Στην έκδοση του εξαμηνιαίου επιστημονικού θεολογικού περιοδικού «Κληρο­νο­μία», το οποίο άρχισε την έκδοσή του το 1969. Μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 37 τόμοι (1969 -2013). Κάθε τόμος καλύπτει περί τις 400 σελίδες. Υπό έκδοση βρίσκονται ο 38ος και 39ος τόμος (2014-2015 και 2016-2017). Ως ευρετήριο των προηγουμένων τόμων εκδόθηκε ο 33ος (2001) τόμος του περιοδικού.
  • Στη σειρά επιστημονικών θεολογικών μελετών «Ανάλεκτα Βλατάδων», στα οποία περιλαμβάνονται επιστημονικές πραγματείες θεολογικού, ιστορικού, αρχαιολο­γι­κού κ.λ.π. περιεχομένου. Έχουν εκδοθεί ήδη 65 τόμοι.
  • Στις σειρές «Θεολογικά δοκίμια», (μελέτες γενικότερου ενδιαφέροντος – εκδό­θη­καν μέχρι τώρα 5 τόμοι), «Θεολογικά Μελετήματα» (4 τόμοι), «Φως Πατέρων» (1 τόμος).
  • Στις νέες σειρές «Λειτουργικά Βλατάδων» (εκδόθηκαν 5 τόμοι) και «Ψαλτικά Βλατάδων» (εκδόθηκαν 7 τόμοι).
  • Στις «Εκτός σειράς» εκδόσεις, που αριθμούν 38 τόμους.
  • Στη φωτοαναστατική ανατύπωση των περιοδικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Εκκλησιαστική Αλήθεια» (έχει ανατυπωθεί όλη η σειρά, 47 τόμοι των ετών 1880 – 1923), «Νέος Ποιμήν » (5 τόμοι, των ετών 1919 – 1923) και «Ορθοδοξία» (38 τόμοι, των ετών 1926 -1963). Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται και η επανέκδοση του περιοδικού «Ορθοδοξία» ως επίσημου οργάνου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σχετικά έγγραφα:

Κατάλογος εκδόσεων του Ιδρύματος