Επιστημονικά Συμπόσια

  • Επιστημονικά Συμπόσια «Ορθοδοξία και Οικουμένη»
  • Συμπόσια σε συνεργασία με άλλους Φορείς
  • Φιλοξενία Συμποσίων/Ημερίδων
  • Παλαιότερα Συμπόσια

Κατά το παρελθόν στο ΠΙΠΜ διοργανώθηκε από κοινού με τον Δήμο Θεσσαλονίκης σειρά Επιστημονικών Συνεδρίων υπό τον τίτλο «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Τα Διεθνή αυτά Συνέδρια είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων των ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ του Δήμου Θεσσαλονίκης.