Πρακτική άσκηση φοιτητών

Στο Π.Ι.Π.Μ. έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση φοιτητές της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2016-2017, στο πλαίσιο του επιλεγόμενου μαθήματος «Πρακτική Άσκηση στο Μάθημα των Θρησκευτικών» φοιτητές του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν την πρακτική τους στο αρχείο μικροταινιών/μικρογραφιών του Π.Ι.Π.Μ.

Σχετικά έγγραφα:
Παράδειγμα πρακτικής άσκησης φοιτητών (το υλικό παρέχεται κατόπιν συγκατάθεσης των φοιτητών που συμμετείχαν)