Διαφάνειες (Slides) Μικρογραφιών part2

Από τις διαφάνειες αυτές ένας μικρός αριθμός προέρχεται από σλα­βο­νικά εικο­νο­γραφημένα χειρόγραφα (50 περίπου από τις μονές Ζωγράφου και Χιλαν­δα­ρίου). Η φωτογράφιση και αυτού του αρχείου ξεκίνησε ταυ­τοχρόνως με αυτή του αρχείου μικροταινιών χειρογράφων και συνεχί­στηκε σταδιακά. Το υλικό αποτελείται από έγχρωμες διαφάνειες, διαστάσεων 6 x 6 cm, οι οποίες φυ­λάσ­σονται σε πλαστικά κουτιά διπλής όψεως, περιεκτικότητος 100 διαφανειών το κάθε ένα.

Επίσης, σε μορφή μικροταινιών υπάρχουν διαφάνειες από χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας, ενώ και σε ψηφιακή μορφή υπάρχουν χειρόγραφα των μονών:

  • Ιεράς Μονής Ολυμπιώτισσας (Κώδικες 1-7)
  • Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας (Ακολουθίες, Κανόνες)
  • Ιεράς Μονής Λειμώνος Λέσβου

Προτεραιότητα του ΠΙΠΜ αποτελεί η συμπλήρωση και ολοκλήρωση των αρχείων στο άμεσο μέλλον, ει δυνατόν μέσα από τη λειτουργία προγραμ­μά­των ψηφιο­ποί­η­σης και τεκμηρίωσης του εν λόγω πολιτισμικού αποθέματος.