Φόρμα Αίτησης

Γενικές οδηγίες για την αίτηση δημιουργίας ψηφιακών αντιγράφων μικροταινιών και διαφανειών

Το τμήμα του αρχείου των μικροταινιών και διαφανειών του Π.Ι.Π.Μ διαθέτει μικροταινίες και διαφάνειες των κωδίκων της Μονής Βλατάδων, των Μονών του Αγίου Όρους (με εξαίρεση αυτών από τα Καυσοκαλύβια και της Μονής Σίμωνος Πέτρας). Επίσης, διαθέτει σε ψηφιοποιημένη μορφή χειρόγραφα των Μονών της Αγίας Αναστασίας και της Παναγίας της Ολυμπιώτισσας.

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η ταξινόμηση των κωδίκων έγινε, κυρίως, με βάση τους καταλόγους του Σπ.Λάμπρου και του Σ.Ευστρατιάδη. Προκειμένου να διεκπεραιωθεί η αίτησή σας το συντομότερο δυνατό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο σωστό πεδίο. Διαφορετικά, θα υπάρχουν αναπόφευκτες καθυστερήσεις για τις οποίες το Π.Ι.Π.Μ. δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Διεύθυνση Παραλαβής
Στοιχεία microfilm
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα συγκεκριμένα ψηφιακά αντίγραφα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς, καθώς απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή και τροποποίηση αυτών