Διαφάνειες (Slides) Μικρογραφιών

Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει σήμερα τέσσερις χιλιάδες (4.000) περίπου διαφάνειες (slides) από τις εξής μονές του Αγίου Όρους:

Αρχείο Χειρογράφων
Μονή/Σκήτη Αριθμός διαφανειών Σχόλια
Αγίου Παύλου 53

Εδώ πρόκειται για 53 slides όχι από μικρογραφίες χειρογράφων αλλά από εσμαλτωμένο σταυρό.

Βατοπεδίου 625
Γρηγορίου 42
Διονυσίου 383
Δοχειαρίου 327
Εσφιγμένου 107
Ζωγράφου 26
Ιβήρων 26
Καρακάλλου 45
Κουτλουμουσίου 171
Μεγίστης Λαύρας 535
Ξενοφώντος 145
Ξηροποτάμου 85
Παντελεήμονος 284
Παντοκράτορος 184
Σταυρονικήτα 108
Φιλοθέου 24
Χελανδαρίου 68

68 διαφάνειες-slides από μικρογραφίες και 24 διαφάνειες-slides από μικρογραφίες ένθετες σε ξύλινο δίπτυχο.

Από τις διαφάνειες αυτές ένας μικρός αριθμός προέρχεται από σλα­βο­νικά εικο­νο­γραφημένα χειρόγραφα (50 περίπου από τις μονές Ζωγράφου και Χιλαν­δα­ρίου). Η φωτογράφιση και αυτού του αρχείου ξεκίνησε ταυ­τοχρόνως με αυτή του αρχείου μικροταινιών χειρογράφων και συνεχί­στηκε σταδιακά. Το υλικό αποτελείται από έγχρωμες διαφάνειες, διαστάσεων 6 x 6 cm, οι οποίες φυ­λάσ­σονται σε πλαστικά κουτιά διπλής όψεως, περιεκτικότητος 100 διαφανειών το κάθε ένα.

Επίσης, σε μορφή μικροταινιών υπάρχουν διαφάνειες από χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας, ενώ και σε ψηφιακή μορφή υπάρχουν χειρόγραφα των μονών:

  • Ιεράς Μονής Ολυμπιώτισσας (Κώδικες 1-7)
  • Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας (Ακολουθίες, Κανόνες)
  • Ιεράς Μονής Λειμώνος Λέσβου

Προτεραιότητα του ΠΙΠΜ αποτελεί η συμπλήρωση και ολοκλήρωση των αρχείων στο άμεσο μέλλον, ει δυνατόν μέσα από τη λειτουργία προγραμ­μά­των ψηφιο­ποί­η­σης και τεκμηρίωσης του εν λόγω πολιτισμικού αποθέματος.