Δωρεές

Η συλλογή της βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται από διάφορες δωρεές σπουδαίων ανδρών στον χώρο των γραμμάτων και της θεολογικής επιστήμης. Οι δωρεές αποτελούν σημαντική πηγή εμπλουτισμού, αλλά και ένδειξη της φροντίδας και του ενδιαφέροντος του κοινού για τη βιβλιοθήκη. Οι δωρεές είναι:

  • Δωρεά Κωνσταντίνου Μπόνη: Περιλαμβάνει περίπου 15.000 τίτλους ποικίλων θεματικών κατηγοριών.
  • Δωρεά Ιωάννη Καλογήρου: Περιλαμβάνει περίπου 1.000 τίτλους και παρέχει πλούσια βιβλιογραφία σε δογματικά θέματα.
  • Δωρεά Αδαμαντίου Ανεστίδη: Η συλλογή αριθμεί περίπου 1.000 τίτλους. Υπάρχει αξιόλογη βιβλιογραφία σε γενικά θεολογικά θέματα.
  • Δωρεά Βασιλείου Στογιάννου: Η δωρεά αριθμεί κατά προσέγγιση 2.000 τίτλους και προσφέρει πλούσια γνώση σε θέματα Καινής Διαθήκης.
  • Δωρεά Μητροπολιτών Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου Κορωναίου και Γέροντος Εφέσου Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδη: Υπάρχουν περίπου 7.000 τίτλοι βιβλίων, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της παλαιότητάς τους.
  • Δωρεά Υπουργού Στυλιανού Παπαθεμελή: Πρόσφατα δωρήθηκε στο ΠΙΠΜ από τον τ. υπουργό και πρόεδρο κ. Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεμελή η προσωπική του βιβλιοθήκη, με περισσότερους από 30.000 τίτλους βιβλίων. Η εν λόγω δωρεά τοποθετήθηκε σε ειδικό χώρο, στον οποίο κατασκευάστηκε νέα, κυλιόμενη Βιβλιοθήκη, δωρεά του Ιδρύματος «Λένα Παπαθεμελή».