Ερευνητικά Προγράμματα

Στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών πραγματοποιούνται επ­ι­στη­μονικά προ­γράμ­­ματα και αναπτύσσεται ερευνητικό έργο στους παρακάτω τομείς:

α. Τομέας Πατερικών Σπουδών
β. Τομέας Βιβλικών Σπουδών
γ. Τομέας Παλαιογραφικών Μελετών
δ.Τομέας Λειτουργικών και Νομοκανονικών Σπουδών
ε. Τομέας ´Ερευνας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και του πολιτισμικού αποθέματος
στ. Τομέας Διαχριστιανικών και Διαθρησκειακών Διαλόγων
ζ. Τομέας Βυζαντινής Μουσικολογίας και Μουσικής Παλαιογραφίας